Missie

Dogcentre Holland wil:

 • Zoveel mogelijk honden aan het werk hebben als hulp bij criminaliteitsbestrijding.
 • Deel uitmaken van de wereld van werkhonden, waarin onze honden goede resultaten scoren.
 • Groeien en goede bedrijfsresultaten boeken om het voortbestaan te kunnen garanderen en de verdere missies te kunnen uitvoeren.
 • Samenwerking met partners als dit tot versterking van positie leidt.
 • Professionaliseren in de breedste zin des woords.

Visie

Dogcentre Holland is een professioneel bedrijf met professionele doelen. Dit geldt zowel inhoudelijk, zakelijk als ook uitstraling technisch. Dogcentre Holland blijft geboeid door de spanning  van operaties, waarin honden worden ingezet en gelooft in samenwerking tussen mens en dier in law enforcement, redding- en hulpoperaties.

Dogcentre Holland staat voor:

 • Het selecteren en opleiden van de hond als wapen tegen criminaliteit.
 • Een veelzijdig aanbod van conditioneel en gezondheid technisch goede honden.
 • Stel de klant centraal. De koper dient ruimte te krijgen in het selectieproces.
 • De leverancier wordt gezien als klant maar de koper heeft prioriteit.
 • Een “leven en laten leven principe”zowel zakelijk, alsook inhoudelijk.
 • Gebruik maken van elkaars sterktes, samenwerking is een belangrijk punt om iets te betekenen in de markt.